Northstar
Strona główna

O nas

Firma Northstar Poland sp. z o.o. od roku 1999 r. prowadzi swoją działalność w Trzciance. Korzystając z 20-letnich doświadczeń norweskich właścicieli zajmuje się produkcją i sprzedażą urządzeń do ogrzewania domów.
Zakres oferty obejmuje między innymi: kominki ze specjalnego betonu kompozytowego z marmurowymi elementami dekoracyjnymi, piece i wkłady żeliwne na drewno oraz systemy ścian ogniotrwałych. Wszystkie produkty firmy charakteryzują się wysoką jakością, a żeliwne wkłady kominkowe i piece wolnostojące spełniają europejskie standardy bezpieczeństwa oraz emisji zanieczyszczeń.
Badania techniczne i tworzenie nowych wzorów odbywa się w Norwegii pod ścisłą kontrolą Departamentu Techniki Cieplnej Rządu Norwegii SINTEF. Prototypy, modele oraz formy do kominków wykonywane są we własnej prototypowni i modelarni. Kominki firmy Northstar są najczęściej kupowanymi kominkami na rynku norweskim. Swoje produkty firma eksportuje również do Szwecji, Danii, Finlandii, Niemiec, Austrii, Belgii, na Łotwę, do Stanów Zjednoczonych i do innych krajów.  /http://www.trzcianka.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=224:northstar-poland-sp-z-oo&catid=108:zakady-wiodce&Itemid=77/
Od 2010 roku produkty Northstar są sprzedawane pod marką NORDPEIS.

 

Jesteśmy autoryzowanym hurtowym przedstawicielem regionalnym  firmy NORTHSTAR  i internetowym sklepem z kominkami i materiałami do montażu. W tym sezonie przygotowaliśmy dla Państwa szczególne propozycje: nowe modele obudów kominkowych NORDPEIS, wkłady kominkowe oraz piece wolnostojące.

W ofercie mamy aktualnie przeszło 100 kominków w bardzo zróżnicowanych kształtach i wielkościach, o różnej mocy, do wstawienia do rogu pomieszczenia, do ustawienia na prostej ścianie a nawet do postawienia na środku pokoju. Łączy je natomiast doskonała jakość, niemal nieograniczone możliwości indywidualnego dekorowania /malowania na różne kolory, nakładania marmurowych lub granitowych półek, zdobienia cegiełkami itp./ niewygórowana cena i, co nie jest bez znaczenia, ogromna łatwość montażu nawet przez osobę nie mającą żadnego budowlanego doświadczenia, a tylko poziomicę i wiertarkę i ewentualnie piłkę diamentową.

Kominki NORDPEIS to produkt sprawdzony, spełniający najwyższe wymogi, z wieloletnią gwarancją producenta. Kominki te cenione są przez klientów w całej Unii Europejskiej.

OBUDOWY KOMINKÓW. Są to odlewy wykonane z kompozytu kilkunastu składników. Największą zaletą, jaka odróżnia je od wszystkich innych kominków dostępnych na rynku jest to, że ich obudowy /czyli to, co na zdjęciach jest w kolorze białym/ nagrzewają się i oddają ciepło jak kominki kaflowe - są akumulacyjne! Obudowy te można malować na dowolne kolory farbami jak do wnętrz. W najnowszej kolekcji występują też kominki, których część lub cała obudowa są woskowane. Takich kominków nie malujemy, zostają w kolorze grafitowym. W niektórych modelach można zastosować wkładki z olivinu - materiału o niezwykle dobrych właściwościach akumulacyjnych.

WKŁADY KOMINKOWE I PIECE. Wykonane są z żeliwa lub ze stali. Niektóre modele mają możliwość doprowadzenia 100% powietrza zewnętrznego do komory paleniska. Wszystkie natomiast mają wkładki z thermottu - materiału akumulującego ciepło, czyli są to również paleniska akumulacyjne. Wkłady kominkowe i piece mają długoletnie gwarancje: 10 lub 7 lat na stałe części korpusu paleniska.

W naszym sklepie internetowym można zakupić wszelkie materiały montażowe do tych kominków: rury, kolana, maty izolacyjne, przewody do rozprowadzania ciepłego powietrza, kratki wentylacyjne itd, jednym słowem wszystko do kominków. Materiały montażowe dostępne są na naszej innej stronie internetowej: www.kominkiskandynawskie.pl w zakładce Akcesoria Montażowe.

Prosimy zapoznać się z naszą ofertą. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania Państwa.

Proponujemy dogodne warunki zakupu i transportu.

 

The company Northstar Poland operates in Trzcianka since 1999. Using the 20-year experience of Norwegian owners, our company is involved in the production and sale of equipment for heating homes.
Offer range includes: concrete-composite fireplaces with special marble decorative elements, cast iron stoves and inserts for wood and fire-resistant wall systems. All products are of high quality, and cast iron fireplace inserts and freestanding stoves meet European safety and emissions.

Technical studies and creation of new designs is carried out in Norway under strict control of the Department of Thermal Engineering of the Government of Norway, SINTEF. Prototypes, models and forms of the fireplaces are made in our own prototyping and modeling workshop. Fireplaces Northstar are the most sought after products on the Norwegian market. Northstar company also exports to Sweden, Denmark, Finland, Germany, Austria, Belgium, Latvia, United States and the other countries.
Since 2010 Northstar products are sold under the brand name NORDPEIS
.
 

We are an authorized representative of regional wholesale NORTHSTAR company and also online store with fireplaces and materials for assembly. This season we have prepared for you special offers: new models of NORDPEIS fireplace mantles, fireplace inserts and freestanding stoves.

Currently we offer over 100 fireplaces in varied shapes and sizes and power, some being able to be placed into a corner, to be set on a straight wall even in the middle of the room. They share excellent quality and almost unlimited possibilities for individual decorating and painting needs, installing marble or granite shelves, decorating bricks etc. Not without significance is their reasonable price, ease of installation even by a person without construction experience, using only level and a drill, and possibly a diamond file.

Fireplaces NORDPEIS are a proven product that meets the highest requirements, with a long warranty. These fireplaces are appreciated by customers throughout the European Union.

FIREPLACE MANTLES : these castings are made of composite of several components. The biggest advantage, which distinguishes it from all other fireplaces on the market is that the housing (pictured in white) warm up and give warmth just like tiled fireplaces - and the wormth is accumulating! These enclosures can be painted any interior type paint color. In the latest collection we offer fireplaces with some or all of the housing waxed. Such fireplaces are not painted, anad are graphite in color. In some models -olivin- inserts can be used, material with very good properties of accumulation.

FIREPLACE INSERTS AND OVENS /WKŁADY KOMINKOWE tab and PIECYKI tab/ : They are made of iron or steel. There's a possibility in some models to introduce outside air into all of the furnace chamber interior. All the inserts are -thermotte- heat accumulating material, which makes them accumulating furnaces. Fireplace inserts and stoves have a long warranty: 10 or 5 years on a permanent part of the body of the furnace.

In our internet shop you can purchase all materials for the installation of fireplaces: pipes, elbows, insulating mats, pipes for the distribution of warm air vents, etc., all the fireplace accessories. Installation materials are available on our other website: www.kominkiskandynawskie.pl AKCESORIA MONTAZOWE tab.

Please refer to our offer. We'll be happy to answer all your questions.

We offer favorable terms of purchase and transportation.Scandinavia - Oferuje Kominki skandynawskie i wkłady do kominków z płaszczem wodnym.
© 2009 kominki-northstar.pl wszelkie prawa zastrzeżone.
Home / Promocje / Nowości / O firmie / Regulamin / Realizacja zamówień / Pomoc / Kontakt
Polityka prywatności / Mapa strony

Tworzenie stron internetowych