Northstar
Strona główna

Polityka prywatności

Polityka Prywatności 1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje w formularzu rejestracyjnym lub składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy. 2. Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności: a) jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów, b) gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje, c) w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych o Klienta, d) komu Sklep może przekazywać zebrane informacje, e) zasady użycia plików cookies. 3. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sklep Internetowy www.kominkiskandynawskie.pl którego administratorem Aldona Pawłyk, z siedzibą w 32-005 Niepołomice, Zagórze Kawcze 41, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Prez. M. Krakowa nr 1954/I/90, NIP 679-006-48-64, REGON 350553624, adres e-mail: kominki.krakow@gmail.com, tel. +48 12 2505080 4. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. 5. Sklep może gromadzić: a) informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru, b) informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej, c) informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach – ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe, d) informacje o zamówieniach Klientów, e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce, w celu poprawy jakości usług Sklepu 6. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. 7. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje w szczególności w celu: a) prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób, b) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, c) egzekwowania postanowień Regulaminu, d) bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach, e) personalizacji oferowanych przez Sklep usług, f) pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies g) prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta, h) informowania ofertach Sklepu (Newsletters), o ile wyrazi na to dodatkową zgodę. 8. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientem, może przekazywać ich dane na podstawie innych stosunków prawnych w celu: a) rozliczenia płatności elektronicznych, b) wykonania usług księgowych, prawnych itd., c) realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. 9. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych 10. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych, w tym zwłaszcza fiskalnych. 11. Klientowi przysługuje prawo: a) dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania poprawiania danych osobowych, b) czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz c) wniesienia sprzeciwu w przypadkach gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. 12. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez wybraną formę kontaktu wskazana w pkt. ust IV pkt 6 Regulaminu. 13. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem. 14. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy ze Sklepem. 15. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga potwierdzenia emailem przed realizacją zamówienia przez Sklep. Po otrzymaniu od Klienta informacji o zainteresowaniu naszym produktem lub usługą do Klienta wyślemy emailem naszą Politykę Prywatności i poprosimy o jej potwierdzenie. Do realizacji zamówienia przystąpimy dopiero po zwrotnym uzyskaniu takiego potwierdzenia. Jeśli potwierdzenia nie uzyskamy, zamówienie nie będzie realizowane, a wszelkie dane osobowe Klienta zostaną natychmiast usunięte z naszego systemu.


Scandinavia - Oferuje Kominki skandynawskie i wkłady do kominków z płaszczem wodnym.
© 2009 kominki-northstar.pl wszelkie prawa zastrzeżone.
Home / Promocje / Nowości / O firmie / Regulamin / Realizacja zamówień / Pomoc / Kontakt
Polityka prywatności / Mapa strony

Tworzenie stron internetowych